Categorie ⟩ Rots en Water

Rots en Water

Tijdens een schooljaar worden door de twee Rots en Water trainers in de groepen 1 t/m 8 twee blokken (van 4 lessen) Rots & Water aangeboden. De leerkrachten sluiten in de groep hierbij aan door middel van oefeningen en opdrachten.

Rots en Water is een psychofysieke training. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water). 

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:

  • zelfvertrouwen
  • zelfreflectie
  • zelfbeheersing

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 

  • gronden, centreren, focus
  • Rots-, Water en Ademkracht
  • lichaamsbewustzijn en emoties
  • grenzen en omgaan met pesten
  • voor jezelf en de ander opkomen
  • vertrouwen en eigen keuzes maken
  • samenwerken

De twee Rots en Water trainers hebben de driedaagse basisopleiding en de tweedaagse specialisatie Rots en Water Basisschool Schoolbreed gevolgd, zij zijn de Rots en Water coördinatoren binnen de school. Alle leerkrachten van de school hebben een EDIT (Een Dag Introductie Training) ontvangen.

CONTACT
CBS DE DRIEMASTER