Van vereniging naar stichting

06-03-2024

Hasselt, 6 maart 2024

 

Geachte lezer,

Wij zijn verheugd u te informeren dat VPCO Hasselt een belangrijke transitie heeft
doorgemaakt van een verenigingsstructuur naar een stichtingsvorm. Op 1 maart jl. is dit
heugelijke feit bij de notaris bekrachtigd, wat een mijlpaal markeert in onze ontwikkeling als
organisatie.


Deze transitie brengt verschillende voordelen met zich mee:


1. Stabiliteit en Continuïteit: Als stichting wordt de juridisch structuur stabieler, wat
bijdraagt aan de continuïteit van ons onderwijs en de organisatie als geheel.
2. Efficiënt Bestuur: Met de scheiding tussen toezicht en bestuur, draagt de bestuurder
zorg voor de besturing van de organisatie. Deze duidelijke verdeling van
verantwoordelijkheden leidt tot een efficiënter bestuur en besluitvorming.

We blijven ons als VPCO Hasselt onverminderd richten op onze kernactiviteiten: het bieden
van hoogwaardig christelijk onderwijs aan onze leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat deze
transitie ons in staat zal stellen om onze missie en visie verder te realiseren en onze
gemeenschap zo te blijven ondersteunen.


Met vriendelijke groet, mede namens de raad van toezicht,

Ben Roeten
Bestuurder


VPCO Hasselt (stichting Voor Primair Christelijk Onderwijs)
drs. B. Roeten, De Bagijnenkamp 19, 8061 AW Hasselt l
(06) 51752534 l b.roeten@vpcohasselt.nl l www.VPCO Hasselt.nl

Nieuws ⟩ archief

CONTACT
CBS DE DRIEMASTER