Categorie ⟩ Inspraak

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad [MR] nemen ouders en leerkrachten deel. Samen kijken zij of de school de plannen die zij heeft gemaakt goed uitvoert.
De MR is een orgaan waarin ouders en leerkrachten samen kunnen meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De Wet Medezeggenschap op Scholen [WMS] geeft precies aan op welke terreinen de hele MR instemming- of adviesbevoegdheid heeft en op welke terreinen één van de geledingen een bepaalde instemming- of adviesbevoegdheid heeft. Op deze terreinen moet de directie van de school altijd de MR in kennis stellen van een voorgenomen besluit. Pas na het horen van de MR [instemming of advies] kan de directie een definitief besluit nemen. Voor meer informatie zie ook www.infowms.nl

De MR van CBS De Driemaster bestaat uit:

Oudergeleding
Patrick van Campenhout
Anne-Gera Douma
Iris Heitkamp

Personeelsgeleding
Hillegonda Bosch
Esther Elshof
vacature

Mocht u contact willen opnemen met de MR dan kan dit via het mailadres mroudergeleding@cbsdedriemaster.nl
Hier vindt u het jaarverslag 2019 - 2020 van de MR.