Categorie ⟩ Inspraak

Ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit gemotiveerde ouders die samen met de schooldirectie van gedachten wisselen over de gang van zaken op school.

Dit ouderpanel komt 2x per schooljaar bij elkaar op uitnodiging van de directeur. Het streven is om uit elke groep een ouder te vragen, zodat alle groepen uit de school zijn vertegenwoordigd.  Per schooljaar treden twee panelleden af en komen er twee nieuwe in.

Schooljaar 2020-2021 bestaat het ouderpanel uit de volgende leden:
Ine van Gelder, Margriet Hiemstra, Yvonne Kompanje en Ginette Trapman.

CONTACT
CBS DE DRIEMASTER