Onze school

CBS De Driemaster geeft onderwijs aan ongeveer 180 kinderen en bij ons werken 19 medewerkers.
In onze Schoolgids [pdf] staat een uitgebreide omschrijving van onze school.

Onze missie

Wij gaan voor het bieden van modern onderwijs waarbij Gods woord ons richting geeft. Om talenten van kinderen te laten groeien helpen wij hen om deze te (h)erkennen. Wij bieden daarbij een goede balans tussen zelfstandig en samen werken. Wij leren onze kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. Als de kinderen na groep acht de school verlaten, hebben zij een goede basis om verder te groeien naar een zelfstandig en verantwoordelijk mens die een eigen plek inneemt in de maatschappij.

Onze visie

Wij geloven dat iedereen vol talent door God is geschapen. Onze school is de plek waar elk kind de eigen talenten kan laten groeien en bloeien. Zo heeft God de mens bedoeld. Wij vinden dat de school een veilige omgeving moet bieden waar elk kind wordt uitgedaagd om te ontdekken wat het goed kan, maar ook om te ervaren wat het samen met anderen kan bereiken. Woorden die vanuit onze protestants-christelijke visie voor ons centraal staan zijn: aanvaarding, veiligheid, geborgenheid, verbondenheid, respect, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Onze pijlers

Wij willen een school zijn met een duidelijk eigen gezicht. Naast wat scholen in het algemeen volgens de normen van de overheid behoren te doen, hebben wij verantwoorde keuzes gemaakt voor een eigen schoolprofiel. 
 
In ons onderwijssysteem is er  aandacht voor de individuele talenten van kinderen in een omgeving waar kinderen zich veilig en thuis voelen.

Dit onderwijssysteem is uitgewerkt in vijf kernkwaliteiten van de school; oftewel vijf pijlers:
 a. Meervoudige Intelligentie
 b. Engels in alle groepen
 c. Positief gedrag (rots en water)
 d. Goede communicatie  
 e. Uitdaging voor iedereen in de hoofdvakken rekenen, taal en lezen

CONTACT
CBS DE DRIEMASTER