Categorie ⟩ Nieuws uit de groepen

Groep 1-2b

Hartelijk welkom bij groep 1/2b!!

We zijn dit jaar gestart met een gezellige groep van 15 kinderen. Na ons schoolreisje in juni naar Malkenschoten in Apeldoorn heten onze helpen handen: Superbinky’s, vernoemd naar de mascotte Binky. De superbinky’s zijn de kinderen die de andere kinderen en de juffen mogen helpen en als eerste mogen kiezen op het planbord.
                              
We hebben in de eerste drie schoolweken veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Dit noemen wij ‘de gouden weken’. Hierbij hebben wij ook het gouden regel lied geleerd: Doe als een vriend: https://youtu.be/zOiqRmWzHGU waarbij de aandacht voor een ander centraal staat en waarin we leren elkaar te helpen.
                                                      Misschien kent u de boeken wel van “Kolletje en Dirk”. Zij staan dit jaar centraal in onze groep. We zijn dit jaar gestart met activiteiten om elkaar en de klas/school te leren kennen om dit boek heen. “Kolletje en Dirk naar school”.

Ook worden de ‘Rots & Water’ activiteiten ingezet voor een goed omgang met elkaar. Eén van de afbeeldingen binnen onze school: Ik kan vrienden maken.

Wij hopen op een goede samenwerking dit schooljaar met kinderen, ouders en leerkrachten.
Wij hebben er zin in!

Lieve groeten van juf Willemijn en juf Hilly

2021-10-28 kinderboekenweek 
2022-04-14 naar de boerderij

CONTACT
CBS DE DRIEMASTER