Het team


Het team van CBS De Driemaster bestaat uit 21 personen: 15 groepsleerkrachten, 1 leraarondersteuner, 2 onderwijsassistenten, een IB'er, een administratief medewerkster en een directeur.
Daarnaast ook een klussenman.

team